Våra kurser

Pris: 2 925 kr exkl. moms

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat

Pris: 2 925 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-08-30 08:00
Åsarp
2 925 kr exkl. moms

Pris: 880 kr exkl. moms

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. 

Pris: 880 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-09-28 17:00
Skara
880 kr exkl. moms